Soodustused eraklientidele

AS Tehnokuller pakub hinnasoodustust L, M1, O1 kategooria sõidukite ülevaatusel:
- pensionäridele,
- invaliididele,
- toimetulekutoetust saavatele lastega peredele,
- nelja ja enama lapsega koos elava pere ühele sõidukiomanikust vanemale

 

Soodustused:

M1 kat sõiduk 30€,

O1 kat sõiduk 10€ 

L kat sõiduk 15€

Toimetulekutoetust saavate ning nelja ja enama lapsega perele rakendatava hinnasoodustuse aluseks on elukohajärgse omavalitsuse sotsiaaltalituse poolt väljastatud tõend.

Hinnasoodustuse saamiseks tuleb koos sõiduki dokumentidega esitada ka soodustuse aluseks olev dokument.

 

Papiniidu ülevaatuspunkt

Sauga ülevaatuspunkt

Sauga autopesula

Ülevaatusel esinenud vead 2010