Soodustused eraklientidele

AS Tehnokuller pakub hinnasoodustust L, M1, O1 kategooria sõidukite ülevaatusel:
- pensionäridele,
- invaliididele,
- toimetulekutoetust saavatele lastega peredele,
- nelja ja enama lapsega koos elava pere ühele sõidukiomanikust vanemale

 

Soodustused:

M1 kat sõiduk 30€,

O1 kat sõiduk 10€

L kat sõiduk 15€

Toimetulekutoetust saavate ning nelja ja enama lapsega perele rakendatava hinnasoodustuse aluseks on elukohajärgse omavalitsuse sotsiaaltalituse poolt väljastatud tõend.

Hinnasoodustuse saamiseks tuleb koos sõiduki dokumentidega esitada ka soodustuse aluseks olev dokument.