Käesolev leht kasutab küpsiseid, seega, paremaks lehekasutuseks palun lubage need!
Kui küpsistest keelduda, siis ei pruugi mitmed asjad enam korralikult toimida.


Küpsised

Küpsiste (cookies) kasutamine.

Käesolev koduleht kasutab küpsiseid. Küpsiste abil jätab brauser meelde kasutaja tehtud valikuid. Kasutades kodulehte, küsitakse küpsiste kasutamisega nõustumist. Küpsiste kohta leiab täpsemat infot aadressilt: https://et.wikipedia.org/wiki/HTTP-küpsis Minu lehel kasutatav info küpsistes:

  • _ga - Google Analytics, sisaldab infot kasutaja lehtede vaatamise kohta_gat - Google Analytics, sisaldab infot päringute sageduse kohta
  • _gid - Google Analytics, sisaldab infot kasutaja lehtede vaatamise kohta
  • WT_# - Webtrees, sugupuu valikutega seotud küpsiscollect - Google Analytics, sisaldab infot kasutaja seadme kohta
  • UUID#[abcdef0123456789]{32} – Joomla!, sessiooni info

Privaatsus

Isikuandmete töötlemine.

Mõisted Isikuandmete töötleja - on isik, kes tegeleb kodulehe kaudu sisestatud infoga selle töötlemise ja vajadusel säilitamisega.
Vastutav töötleja – on OÜ Tehnokuller.
Isikuandmed – on kõik andmed mida kasutaja sisestab kodulehe kaudu, olgu need siis otsingusõnad, kommentaarid, tagasiside- või kontaktivormid, või mõned muud andmeid edastavad rakendused lehel.
Isikuandmete töötlemine – on kasutaja poolt sisestatud andmete põhjal tehtav toiming. Näiteks päringuvormi andmete põhjal kasutaja sisestatud info töötlemine.
Kasutaja - on füüsiline isik, kes on kodulehte külastades sisestanud isikuandmeid.

Kasutaja nõusolek

Kui kasutaja veebilehte külastab, küsitakse temalt nõusolekut tema andmete töötlemiseks. Kasutajalt küsitakse andmete töötlemise nõusolekut ka isikuandmete sisestamisel erinevatesse päringuvormidesse. Andmete töötlemise nõusoleku võib kasutaja alati tagasi võtta, andes sellest teada emaili teel.

Milleks andmeid töödeldakse

Andmeid töödeldakse kasutajate sisestatud soovide täitmisteks, olgu need siis seotud teenuste, kaupade või muude teemadega.

Andmete kaitse

Isikuandmete töötleja tagab kasutaja isikuandmete kaitse. Samamoodi välistatakse andmete ebaseaduslik töötlemine. Andmeid saab töödelda vaid vastutava töötleja poolt volitatud isikuandmete töötleja.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus tutvuda andmetega mida vastutav töötleja kasutaja kohta omab. Kasutaja võib igal ajal teha vastutavale töötlejale päringu isikuandmete töötlemise osas, sealhulgas taotleda andmete töötlemise lõpetamist ja/või hävitamist. Kui kasutaja leiab, et isikuandmete töötleja on kasutaja isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda isikuandmete töötleja poole emaili teel.